เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบ HIS ใหม่

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลฯ สามารถตรวจสอบใบรับรองแพทย์ออนไลน์ได้ที่ http://medcertificate.somdej.or.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ (038)320-200 ต่อ 1126 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  สภากาชาดไทย 
จัดงานเลี้ยงส่งอำลาตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จฯ 
แต่ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ในกรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562

 

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital