13 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาล และ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพิธีลงนาม MOU ทางการแพทย์ เพื่อนำร่องงานด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ในการพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ณ ห้องประชุมลีลาวดี 2 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็ขพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital