เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบ HIS ใหม่

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลฯ สามารถตรวจสอบใบรับรองแพทย์ออนไลน์ได้ที่ http://medcertificate.somdej.or.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ (038)320-200 ต่อ 1126 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

13 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาล และ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพิธีลงนาม MOU ทางการแพทย์ เพื่อนำร่องงานด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ในการพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ณ ห้องประชุมลีลาวดี 2 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็ขพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital