วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาร่วมต้อนรับสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์

สำนักงานประกันสังคม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 3 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี

 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital