วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นำพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์

รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital