เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบ HIS ใหม่

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลฯ สามารถตรวจสอบใบรับรองแพทย์ออนไลน์ได้ที่ http://medcertificate.somdej.or.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ (038)320-200 ต่อ 1126 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
Health News(พ.ค.59)2
Health News(มค.59)
นิตยสาร Health News  ฉบับเดือนมีนาคม  2559   หน้า  24
นิตยสาร Health News  ฉบับเดือนเมษายน  2559   หน้า  24_1
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  ฉบับวันที่  28  เมษายน  2559   หน้า  2
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  ฉบับวันที่  27  เมษายน  2559   หน้า  12
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  ฉบับวันที่  28  เมษายน  2559   หน้า  5
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  ฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2559   หน้า  13
นิตยสารเมดิคอลโฟกัส ฉบับที่ 84 ธันวาคม 2558
Health News(พ.ย.58)
นิตยสาร  NURSINGTIME  ฉบับเดือนธันวาคม 2558  หน้า 17
นิตยสาร Health News  ฉบับเดือนตุลาคม  2558   หน้า  24
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  ฉบับวันที่  29  กันยายน  2558   หน้า  18
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ฉบับวันที่  25  กันยายน  2558  หน้า  16
วารสารเมดิคอลไทม์ ฉบับที่ 364 ประจำเดือนสิงหาคม 2558   หน้า  5
ภาสกร สายสุริย์ นักกายภาพบำบัด “รักษาคนไข้ให้ดีที่สุด ให้เหมือนญาติของเรา”
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  ฉบับวันที่  12  กันยายน  2558   หน้า  6
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  ฉบับวันที่  8  กันยายน  2558   หน้า  18
หนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่  7  กันยายน  2558   หน้า  19
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย  ฉบับวันที่  1  กันยายน  2558   หน้า  14
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่  23  สิงหาคม  2558   หน้า  4
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  ฉบับวันที่  22  สิงหาคม  2558   หน้า  6
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย  ฉบับวันที่  21  สิงหาคม  2558   หน้า  14
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันที่  15  สิงหาคม  2558   หน้า  12
112 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
ออม กิตติพร : นักโภชนากรในรพ. โภชนบำบัดเพื่อผู้ป่วย

 

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital