บทความ

วันที่

เวลา

นานาปัญหาเกี่ยวกับช่องคลอด  - แพทย์หญิงธิดารัตน์ พิศาลมงคล

10/02/2564

14.37

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก  - แพทย์หญิง เบญจมาส กลั่นแก้ว

10/02/2564

14.37

สิ่งที่น่าเรียนรู้เกี่ยวกับช็อกโกแลตซีส  - นายแพทย์ สุกฤษฎิ์ วงศ์วิวัฒน์

25/01/2564

10.00

ทางเลือกใหม่ บำบัดอาการปวดด้วยคลื่นกระแทก หรือ Shock Wave  - แพทย์หญิง กุลยา วีระโสภณ

25/01/2564

10.00

รู้เท่าทัน COVID-19  - นายแพทย์ พลากร พนารัตน์

23/04/2563

14.43

ความปลอดภัยของเครื่องสำอาง(Cosmetic Safety)  - เภสัชกรหญิง อรพรรณ จำเริญ

23/04/2563

14.43

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก  - แพทย์หญิงพิมพ์อร คงประยูร

10/03/2563

14.43

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)  - นายแพทย์ ณหทัย จงประสิทธิ์

28/02/2563

13.33

ภาวะฉุกเฉิน...จอประสาทตาหลุดลอก   - แพทย์หญิงณัฐญา คงศักดินาสาร

30/10/2561

10.45

เวียนศีรษะ...บ้านหมุน  - แพทย์หญิงศิวพร เวชพานิช

11/09/2561

14.43

ภาวะตาขี้เกียจ  - แพทย์หญิงธัญพิชชา ฉัตรอัศวปรีดา

06/09/2561

11.36

โรคปวดข้อศอกด้านนอก  - นายแพทย์สรณัฐ เตชะพานิชกุล

04/09/2561

15.39

ตาแห้ง  - แพทย์หญิงศุภนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์

25/5/2561

15.36

มะเร็งปากมดลูก...ภัยร้ายที่ป้องกันได้  - แพทย์หญิง นภัส อินจำปา

09/03/2561

13.43

โรคกระดูกพรุน  - นายแพทย์คณาธิป จิตร์ภักดี

25/08/2560

10.00

เส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาด  - นายแพทย์วันธวัช  อัมพรายน์

05/6/2560

10.43

ปวดประจำเดือน....สัญญาณร้ายที่ไม่ควรมองข้าม !  - แพทย์หญิงจุฬารัตน์  สุต๋า

16/5/2560

10.53

อาการปวดศีรษะ...กับดวงตา  - นายแพทย์ชยวิญญ์  ขจิตตานนท์

10/4/2560

10.43

ภาวะกระดูกพรุน  - นายแพทย์ธนะเทพ  ตั่นเผ่าพงษ์

3/11/2559

9.00

การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ - อัมพาตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  - แพทย์แผนไทยประยุกต์รัฐศาสตร์   เด่นชัย

3/11/2559

9.10

ทอนซิลอักเสบ  - แพทย์หญิงธิติมา  โชคทวีกาญจน์

3/11/2559

11.00

ข้อเท็จจริงที่ควรพิจารณาก่อนเลือกซื้อ...อาหารเสริมสุขภาพ  - นายแพทย์ณัฐ ตั้งจิตนบ

3/11/2559

11.00

เมื่อหูอื้อทำอย่างไรดี?  - แพทย์หญิงวิไลลักษณ์   อมรภิญโญเกียรติ

3/11/2559

11.00

ผักเป็นยา อาหารบำรุงสุขภาพ  - แพทย์แผนไทยรัฐศาสตร์  เด่นชัย

3/11/2559

11.00

โรคไข้หวัดใหญ่  - แพทย์หญิงวิไลลักษณ์  อมรภิญโญเกียรติ

3/11/2559

11.00

การแพทย์แผนไทยกับการรักษาโรคปวดหลัง  - แพทย์แผนไทยประยุกต์ รัฐศาสตร์   เด่นชัย

3/11/2559

11.00

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน  - แพทย์หญิงวิไลลักษณ์  อมรภิญโญเกียรติ

3/11/2559

11.00

ภาวะวิกฤติกับการดูแลสุขภาพจิต  - นายแพทย์สิทธินันท์  ตันจักรวรานนท์

3/11/2559

11.00

กลุ่มอาการทางตาเนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์  - นายแพทย์ชยวิญญ์  ขจิตตานนท์

3/11/2559

13.00

การรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะโดยการสลายนิ่ว - นายแพทย์วันชัย  นัยรักษ์เสรี

3/11/2559

13.00

การปฏิบัติตน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด  - เภสัชกรสัญชัย  ก๊กศรี

3/11/2559

13.00

ข้อเข่าเทียม  - นายแพทย์สุรพล อธิประยูร

3/11/2559

13.00

ไขมันในเลือดสูง  - นายแพทย์ประสงค์  บุญรังสิมันตุ์

3/11/2559

13.00

คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ :  การทับหม้อเกลือ  - แพทย์แผนไทยประยุกต์ละมุล  จินสีดา

3/11/2559

13.00

เด็กออทิสติก  - ดารินทร์  สิงห์สาธร

3/11/2559

13.00

ทำไม..ต้องเกาหลี..และดีจริงหรือ?  - นายแพทย์ไตรรงค์  โตสุขุมวงศ์

3/11/2559

13.00

นวดสบายคลายกังวล  - นางสาวคุณนิษฐ์   ห้องตรง

3/11/2559

13.00

นอนกรน เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม  - นพ.บรรเจิด พิมาพันธุ์ศรี

3/11/2559

13.00

ต้อกระจก  - นายแพทย์ชยวิญญ์ ขจิตตานนท์

3/11/2559

13.30

นิ้วขาด  - นายแพทย์ณัฐวุธ  ศาสตรวาหา

3/11/2559

13.30

วัณโรคที่ดื้อยาหลายขนาน  - เภสัชกรจิดาภา   ลอยเดือนฉาย

3/11/2559

13.30

ถามมาตอบไป ปัญหาคาใจเรื่องยา  - เภสัชกรหญิงกมลชนก  ม่วงเนียม

3/11/2559

13.30

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  - นายแพทย์สุรพล อธิประยูร

3/11/2559

13.30

แผลเป็น  - นายแพทย์ไตรรงค์  โตสุขุมวงศ์

3/11/2559

13.30

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก  - นายแพทย์ประสงค์  บุญรังสิมันตุ์

3/11/2559

13.30

ใช่เลย..สำหรับมือใหม่หัดคุม..  - เภสัชกรหญิงทิพวรรณ วงเวียน

3/11/2559

13.30

มะเร็งรังไข่  - นายแพทย์ประสงค์  บุญรังสิมันตุ์

3/11/2559

13.30

3 โรคที่พบบ่อย หายได้เอง ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ  - เภสัชกรหญิงทิพวรรณ  วงเวียน

3/11/2559

13.30

การใช้ยา...โรคเรื้อรังที่บ้าน  - เภสัชกรหญิงกมลชนก  ม่วงเนียม

7/11/2559

14.41

โรคตับแข็ง  - นายแพทย์นพวุฒิ  กีรติกรณ์สุภัค

7/11/2559

14.41

วุ้นตาเสื่อม  - นายแพทย์ชยวิญญ์  ขจิตตานนท์

7/11/2559

14.41

คันตา...โรคภูมิแพ้ขึ้นตา  - นายแพทย์ชยวิญญ์  ขจิตตานนท์

7/11/2559

14.41

โรคลักปิดลักเปิด  - ทันตแพทย์หญิงกนกรัตน์  เศรษฐสถิตย์

7/11/2559

14.41

ต้อลม  และต้อเนื้อ  - นายแพทย์ชยวิญญ์  ขจิตตานนท์

7/11/2559

14.41

โรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม  - นายแพทย์ชยวิญญ์  ขจิตตานนท์

7/11/2559

14.41

โรคเอดส์กับการอยู่ร่วมกัน  - พรเพ็ญ  เมธาจิตติพันธ์

7/11/2559

14.41

อ้วนนั้นสำคัญไฉน?  - ออม  กิตติพร

7/11/2559

14.41

แอสไพริน?  - เภสัชกรหญิงทิพวรรณ  วงเวียน

7/11/2559

14.41

อาหารหน้าร้อน  - ออม  กิตติคุณ

7/11/2559

14.41

รูปแบบยา...มีกี่แบบ...ใช้อย่างไร  - เภสัชกรหญิงทิพวรรณ  วงเวียน

7/11/2559

14.41

นิ้วล็อค  - นายแพทย์ณัฐวุธ  ศาสตรวาหา

7/11/2559

14.41

โรคตากุ้งยิง  - เกื้อกูล  สุขโข

7/11/2559

14.41

โรคธัยรอยด์  - นายแพทย์สฐาปกร  ศิริวงศ์

7/11/2559

14.41

เบาหวานในขณะตั้งครรภ์  - นพรัตน์  ศิริวงศ์

7/11/2559

14.41

โรคเบาหวาน  - นายแพทย์สฐาปกร ศิริวงศ์

7/11/2559

14.41

ขั้นตอนการมารับบริการที่ แผนกผู้ป่วยนอก  - สมใจ  พูลเสริม

7/11/2559

14.41

ข้อเท้าแพลงและข้อเท้าเจ็บเรื้อรังในนักกีฬา  - แพทย์หญิงวรรณสิริ  คุปต์นิรัติศัยกุล

7/11/2559

14.41

มะเร็งต่อมลูกหมาก  - นายแพทย์สัภยา  ศุภนันตฤกษ์

7/11/2559

14.41

เรียนรู้....เรื่องมะเร็งปอด  - ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร

28/10/2559

10.43

การบริหารร่างกาย.....หลังคลอด  - ทรรพนันท์  จุลพูล

18/10/2559

16.06

มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน  - นายแพทย์ ยศวีย์ พรมีไชย

5/10/2559

11.32

ลด...ละ...เลิกบุหรี่...ด้วยวิถีการแพทย์แผนไทย  - แพทย์แผนไทยประยุกต์คุณนิษฐ์  ห้องตรง

5/9/2559

13.32

มารู้จัก...เด็กสมาธิสั้น...กันเถอะ  - ดารินทร์  สิงห์สาธร

27/7/2559

15.53

ภาวะชัก.....จากไข้ในเด็ก  - ทรรพนันท์  จุลพูล

4/7/2559

14.50

ภาวะเท้าแบน  - นายแพทย์ปุณยธร  พัฒนธิติกานต์

17/6/2559

13.48

ต้อหิน...ภัยมืดที่น่ากลัว  - แพทย์หญิงณฤชนก  เลิศกุศล

2/6/2559

14.30

อาการไอ...รักษาง่ายนิดเดียว  - เภสัชกรหญิงทิพวรรณ  วงเวียน

17/5/2559

15.54

โรครองช้ำ หรือภาวะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ  - นายแพทย์พงศ์ปณต  ศรศักรินทร์

4/5/2559

13.43

ปวดหัว...เหตุใช้ยาเกินความจำเป็น  - เภสัชกรหญิงทิพวรรณ  วงเวียน

8/3/2559

14.48

คุมกำเนิดอย่างไร......ให้ปลอดภัย ?  - ปุญญาภา   จันไธสง

21/1/2559

8.46

ปัญหาที่ตามมา.....เมื่อให้กำเนิดทารก  - ปุญญาภา  จันไธสง

18/11/2558

15.17

ภาวะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ฉีกขาด  - นายแพทย์นิติ  ประสาทอาภรณ์

3/11/2558

15.17

โรคข้อไหล่ติด…ภัยใกล้ตัวแต่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด  - นายแพทย์สิทธานต์  อิ่มประสิทธิชัย

19/10/2558

9.48

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  - นายแพทย์ศุภณัฐ  ศิริกุลชยานนท์

5/10/2558

10.31

โรคพิษสุนัขบ้า ... ภัยร้ายใกล้ตัว  - แพทย์หญิงสุธาริน  สุธีธร

17/9/2558

10.46

เลือกใช้เครื่องสำอาง.....อย่างไรให้ปลอดภัย ?  - เภสัชกรหญิงณัฏฐพร   คำยิ่ง

2/9/2558

10.46

ปวดเข่า  - นายแพทย์ภีรฉัตร   โตศิริพัฒนา

2/9/2558

10.46

ปริมาณรังสี.....ที่ปลอดภัยจากการถ่ายภาพ  X-RAY  ทรวงอก?  - ดร. ชื่นฤทัย  ยี่เขียน  ,    ปิยทัศน์ แสงดาว

29/5/2558

10.46

นานาสาระ....เกี่ยวกับนมแม่  - อนงค์   วิรุณราช

29/5/2558

10.46

บำรุงสายตา.....ด้วยอาหาร  ?  - นายแพทย์คณวัฒน์   จันทรลาวัณย์

29/5/2558

10.46

เมื่อหูดับ...ควรทำอย่างไร?  - แพทย์หญิงวิไลลักษณ์   อมรภิญโญเกียรติ

29/5/2558

10.46

ปวดคอ  - นายแพทย์ศรัณย์  ไพรัชเวทย์

29/5/2558

10.46

วัยรุ่นกับการเป็นสิวและครีมทากันแดด  - แพทย์หญิงวิไลลักษณ์ อมรภิญโญเกียรติ

29/5/2558

10.46

ต่อมลูกหมากโต  - นายแพทย์สัภยา ศุภนันตฤกษ์

29/5/2558

10.46

ภูมิแพ้...ป้องกันได้  - แพทย์หญิงวิไลลักษณ์ อมรภิญโญเกียรติ

29/5/2558

10.46

โรคผิวสะบ้าอักเสบ  - นายแพทย์ยุทธนา  คณาสุข

25/3/2558

15.23

ทำอย่างไร "เมื่อเด็กนอนกรน" ?  - แพทย์หญิงวิไลลักษณ์   อมรภิญโญเกียรติ

25/3/2558

15.23

หมอนรองกระดูก.....กดทับเส้นประสาทช่วงเอว  - นายแพทย์วิทย์  โคธีรานุรักษ์

25/3/2558

15.23

นานาสาระ....กับหมอกระดูก  - นายแพทย์วิทย์  โคธีรานุรักษ์

26/2/2558

15.42

บทบาทสำคัญของแคลเซียม  - เภสัชกรหญิงชนิดาภา เรืองธุระกิจ

26/2/2558

15.42

ตกขาว  - นายแพทย์ประสงค์ บุญรังสิมันตุ์

26/2/2558

15.42

ไขข้อข้องใจกับ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์  - แพทย์แผนไทยประยุกต์คุณนิษฐ์  ห้องตรง

26/2/2558

15.42

คลินิกนอกเวลา…..ใครได้ประโยชน์?  - ดร. ชื่นฤทัย  ยี่เขียน

29/1/2558

13.30

งูสวัด  - แพทย์หญิงเชิญขวัญ   ฐิติรุ่งเรือง

29/1/2558

13.30

โรคกดทับเส้นประสาทมีเดียนในบริเวณข้อมือ  - นายแพทย์ณัฐวุธ   ศาสตรวาหา

29/1/2558

13.30

โรคมือ เท้า ปาก  - แพทย์หญิงนาฎวดี   อังควัฒนะพงษ์

29/1/2558

13.30

ภาวะสายตาขี้เกียจ  - นายแพทย์ชยวิญญ์   ขจิตตานนท์

16/1/2558

16.00

โรคความดันโลหิตสูง  - แพทย์หญิงพัชรพร  จารุอำพรพรรณ

16/1/2558

16.00

ท้องเสีย  - นายแพทย์ณหทัย   จงประสิทธิ์กุล

16/1/2558

16.00

อาการเจ็บป่วยที่พบมากในเด็กและวิธีการดูแลรักษา  - แพทย์หญิงจุฑาทิพย์   นิรุตติรักษ์

17/12/2557

10.00

การบาดเจ็บที่ศีรษะ  - นายแพทย์สุวัฒน์   เงาประเสริฐวงศ์

17/12/2557

13.45

อาหารต้านลมหนาว  - ออม   กิตติพร

17/12/2557

15.30

ดั้ง โด่ง...อย่างปลอดภัย  - นายแพทย์ไตรรงค์   โตสุขุมวงศ์

27/11/2557

14.30

การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง…ในเด็กสมองพิการ  - แพทย์หญิงสุขใจ   ดรุนัยธร

27/11/2557

14.30

ผู้ป่วยเบาหวาน….กับการตรวจจอประสาทตา  - กนกวรรณ   เตชะพิเชฐวนิช

27/11/2557

14.30

จะเลือกอะไร?....มะเร็งปากมดลูก...หรือการตรวจภายใน  - นายแพทย์สมเกียรติ    บวรเสรีผไท

17/11/2557

13.30

โรคกรดไหลย้อน  - นายแพทย์ธเนศ   จัดวัฒนกุล

17/11/2557

13.30

หญิงตั้งครรภ์ปวดศีรษะ จะรับประทานยาอะไรดี?  - เภสัชกรหญิงจิดาภา   ภูวกรกุลวุฒิ

17/11/2557

13.30

ความรู้เกี่ยวกับ…โรคหืด  - ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช   นุชประยูร

6/11/2557

10.36

โรคไวรัสตับอักเสบบี…ภัยเงียบที่พึงระวัง !!!  - ดร. ชื่นฤทัย   ยี่เขียน

6/11/2557

10.36

โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy)  - นายแพทย์ชยวิญญ์   ขจิตตานนท์

6/11/2557

10.36

อันตราย...จากยาตีกัน  - เภสัชกรหญิงทิพวรรณ   วงเวียน

6/11/2557

10.36

โรคปวดเข่า (Diabetic Retinopathy)  - นายแพทย์สุรพล   อธิประยูร

6/11/2557

10.36

โรคไวรัสอีโบลา หรือ ไข้เลือดออกอีโบลา  - นายแพทย์ชัชวาล  วัตนะกุล

6/11/2557

10.36

 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital