นายไพบูลย์ ศุกลรัตน์มณีกร ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบสร้าง ศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี
 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital