นายสุพจน์ ภควรวุฒิ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี
 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital