รับบริจาคโลหิตนอกสถานที่

                                                                                                                                                                                                  

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  จะออกบริการรับบริจาคโลหิต   นอกสถานที่  ดังนี้

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านกรุณาบริจาคโลหิตได้ตามวัน และเวลาดังกล่าว

 

...................................

งานประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง

        อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี

โทร. 038-320200 ต่อ 1336 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital