เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบ HIS ใหม่

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลฯ สามารถตรวจสอบใบรับรองแพทย์ออนไลน์ได้ที่ http://medcertificate.somdej.or.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ (038)320-200 ต่อ 1126 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

รับบริจาคโลหิตนอกสถานที่

                                                                                                                                                                                                  

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  จะออกบริการรับบริจาคโลหิต   นอกสถานที่  ดังนี้

 

 

 

 

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านกรุณาบริจาคโลหิตได้ตามวัน และเวลาดังกล่าว

 

...................................

งานประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง

        อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี

โทร. 038-320200 ต่อ 1336 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital