ที่อยู่โรงพยาบาล
                                          โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
                                          290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา
                                          อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

                                          Queen Savang Vadhana Memorial Hospital
                                          290 Choemchomphon road 
                                          Siracha, Chonburi 20110 
 
 
 โทรศัพท์/โทรสาร
 
                                         หมายเลขโทรศัพท์. : 0-38320-200
                                         สายตรงผู้อำนวยการ : 0-3832-5599
                                         หมายเลขโทรสาร : 0-3831-1008
 
 
 
 หมายเลขโทรศัพท์ภายในที่สำคัญ
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 1313 , 1171 
ฝ่ายวิชาการ :3457-58 
ฝ่ายบัญชี/การเงิน :1319 , 1320 , 1173 
ประชาสัมพันธ์/พรบ.ประกันภัยฯ : 3123 , 3225 
ประกันสังคม :3400 
ห้องฉุกเฉิน :50 , 51 
ผู้ป่วยนอก : 1116 , 3144
 
 
 E-mail Address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital