สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งใช้งาน ศูนย์สุขภาพ สาขาพัทยา - ถนนสุขุมวิท

 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 09.30 ณ ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
และจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่  15 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา10.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 200 บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและ
จัดซื้อ ตึกตันฉื่อฮ้วง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ระหว่างวันที่ 6  มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 14.00 น.
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 1169 ในวันและเวลาราชการหรือ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital