ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกสัญญาณชีพและบันทึกการพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย

 

 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  12 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุม
เทพรัตน์การุญ 3 ชั้น ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่  14 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม เทพรัตน์การุญ 3 ชั้น ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 1000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและ
จัดซื้อ ตึกตันฉื่อฮ้วง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น.
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 1169 ในวันและเวลาราชการหรือ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital