สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดไม่สัมผัสตา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 11.30 น. ณห้องประชุม
ณ ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่  15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 200 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและ
จัดซื้อ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น.
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 1169 ในวันและเวลาราชการหรือ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital