เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบ HIS ใหม่

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลฯ สามารถตรวจสอบใบรับรองแพทย์ออนไลน์ได้ที่ http://medcertificate.somdej.or.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ (038)320-200 ต่อ 1126 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

          ตามที่สภากาชาดไทย โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ 50/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 กำหนดเปิดซองประกวดราคา
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ตรงกับความต้องการของที่โรงพยาบาล จึงขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ 50/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital