ประกวดราคาจ้างออกแบบป้ายภายในอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 11.30 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ ตึกมหิดลอดุลยเดช ชั้นล่าง
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่  29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี 2 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
 
          กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก นำเสนอผลงานและเปิดซองเสนอราคา
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลีลาวดี 2 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
          การยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอให้บริการจะต้องมายื่นซองด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจหนังสือ
ห้ามยื่นซองทางไปรษณีย์
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการจ้างได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 1169 ในวันและเวลาราชการหรือ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital