สอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและวินิจฉัยภายในโพรงมดลูกและชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิด Full HD ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 1 ชุด 21/04/2564 10:57
ประกวดราคาซื้อเครื่องผ้า ปีงบประมาณ 2564 20/04/2564 13:40
สอบราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 20/04/2564 13:40
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20/04/2564 13:40
สอบราคาจ้างตัดเย็บเครื่องผ้าห้องผ่าตัด ปีงบประมาณ 2564 20/04/2564 13:40
สอบราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 20/04/2564 13:40
สอบราคาซื้อด้ามสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20/04/2564 13:40
ประกวดราคาซื้อเครื่องผ้าห้องผ่าตัด ประจำปีงบประมาณ 2564 20/04/2564 13:40
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดข้างเตียง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20/04/2564 13:40
สอบราคาซื้อเครื่องชัคชั่นใช้ Pipeline แบบ Continuous ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20/04/2564 13:40
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ในงานธาราบำบัด ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/04/2564 13:30
สอบราคาซื้อหัวต่อเครื่องมือระบบก๊าซทางการแพทย์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/04/2564 13:30
สอบราคาซื้อระบบ Air Inlet ในห้อง Generator ชั้น 4 อาคารบริการ พร้อมติดตั้งใช้งาน 24/03/2564 10:59
ประกวดราคาซื้อระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ระดับอัลตร้าเพียว พร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 1 ระบบ 24/03/2564 10:59
สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 22/03/2564 14:18
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลต์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 22/03/2564 14:18
ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติเชื่อมต่อกับเครื่องปิดแผ่นแก้วบนสไลด์อัตโนมัติ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/03/2564 14:39
สอบราคาซื้อหัวต่อเครื่องมือระบบก๊าซทางการแพทย์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 10/03/2564 13:50
สอบราคาซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย 10/03/2564 13:50
ประกวดราคาซื้อระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซน สำหรับระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/03/2564 13:47
ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบ 3 แขนชนิดหลอดแอลอีดี สำหรับห้องผ่าตัดหัวใจ และทรวงอก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/03/2564 13:47
สอบราคาซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติชนิด 2 ช่องล้าง ต.ศรีราชา อ.ศรีราช จ.ชลบุรี 09/03/2564 13:47
สอบราคาซื้อตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/03/2564 13:47
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับบำบัดความปวดและฝึกการทรงตัวสำหรับผู้ป่วย  ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และผู้สูงอายุ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/03/2564 16:00
สอบราคาซื้อตะแกรงสแตนเลสสำหรับใส่อุปกรณ์การแพทย์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/03/2564 16:00
สอบราคาซื้อหม้อต้ม ผัดอาหารใช้ระบบแก๊ซ ขนาด 200 ลิตร ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/03/2564 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวสำหรับแขนขาพร้อมประสานสัมพันธ์ระบบลดเกร็ง ระบบข้อมูลย้อนกลับทางชีวภาพ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/03/2564 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องอุ่นเลือดและพลาสม่า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/03/2564 16:00
สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ความคมชัดสูงพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/03/2564 16:00
ประกวดราคาซื้อระบบผลิดน้ำบริสุทธิ์ระดับอัลตร้าเพียว พร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  04/03/2564 16:00
ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแกงใช้ระบบแก๊ซ ขนาด 300 ลิตร ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/03/2564 16:00
ประกวดราคาซื้อตู้นึ่งข้าวใช้ไฟฟ้า ขนาด 20 ชั้น ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/03/2564 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 23/02/2564 11:33
สอบราคาซื้อรถเข็นจ่ายยา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 23/02/2564 11:33
ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติเชื่อมต่อกับเครื่องปิดแผ่นแก้วบนสไลด์อัตโนมัติ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 18/02/2564 11:33
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ 18/02/2564 11:33
สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องอเนกประสงค์(Common Room) ชั้น 2 อาคารไวทยนิเวศน์ 10/02/2564 09:25
สอบราคาซื้อตะแกรงสแตนเลสสำหรับใส่อุปกรณ์การแพทย์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/02/2564 13:54
สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ความคมชัดสูงพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/02/2564 13:54
สอบราคาซื้อเครื่องอุ่นเลือดและพลาสม่า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/02/2564 13:54
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/02/2564 13:54
สอบราคาซื้อเตียงเข็นอาบน้ำแบบปรับระดับด้วยไฟฟ้า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/02/2564 13:54
สอบราคาซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติชนิด 2 ช่องล้าง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/02/2564 13:54
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับและโต๊ะ คร่อมเตียง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/02/2564 13:54
ประกวดราคาซื้อพัฒนางานจ่ายกลางให้เป็นศูนย์จ่ายกลางโดยการจัดซื้อระบบจ่ายกลาง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/02/2564 13:54
ประกวดราคาซื้อตู้นึ่งข้าวไฟฟ้า ขนาด 20 ชั้น ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 28/01/2564 10:33
ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแกง ใข้ระบบแก๊ซ ขนาด 300 ลิตร ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 28/01/2564 10:33
สอบราคาซื้อรถเข็นจ่ายยา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 26/01/2564 14:18
สอบราคาซื้อหม้อต้ม ผัดอาหารใช้ระบบแก๊ซ ขนาด 200 ลิตร ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 22/01/2564 16:20
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย firewall 13/01/2564 09:50
สอบราคาซื้อชุดแขวนเลนส์กลับภาพ ชนิดติดกับกล้องผ่าตัดสำหรับผ่าตัดจอประสาทตา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/01/2564 09:50
สอบราคาซื้อหุ่น CPR ประจำปีการศีกษา 2563 13/01/2564 09:50
ประกวดราคาซื้อพัฒนางานจ่ายกลางให้เป็นศูนย์จ่ายกลางโดยการจัดซื้อระบบจ่ายกลาง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/01/2564 09:50
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งใช้งาน ศูนย์สุขภาพ สาขาพัทยา - ถนนสุขุมวิท 13/01/2564 09:50
22/12/2563 15:41
ประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด(Heart Lung machine) 08/10/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ 08/10/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกสัญญาณชีพและบันทึกการพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย 01/10/2563 09:00
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบ พร้อมใช้งาน ณ อาคารไวทยนิเวศน์และย้ายเครื่องบันทึกหอเทพรัตน์ศรีวัฒนาและอาคารไวทยนิเวศน์ มารวมที่ห้องควบคุม อาคารไวทยนิเวศน์พร้อมติดตั้ง พร้อมใช้งาน 01/10/2563 09:00
สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระบบระบายอากาศ เครื่องวัดอัตราการไหลชองเหลว และกล้องถ่ายภาพความร้อน 25/09/2563 14:55
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 25/09/2563 14:55
ประกวดราคาซื้อชั้นวางเครื่องมือทางการแพทย์แบบแขวนเพดานสำหรับเชื่อมต่อแก๊ส ดมยาสลบทางการแพทย์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/09/2563 14:55
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/09/2563 14:55
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(Infusion Pump) 25/09/2563 14:55
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2564 25/09/2563 14:55
     

 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital