ประกวดราคาซื้อตู้นึ่งข้าวไฟฟ้า ขนาด 20 ชั้น ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 28/01/2564 10:33
ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแกง ใข้ระบบแก๊ซ ขนาด 300 ลิตร ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 28/01/2564 10:33
สอบราคาซื้อรถเข็นจ่ายยา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 26/01/2564 14:18
สอบราคาซื้อหม้อต้ม ผัดอาหารใช้ระบบแก๊ซ ขนาด 200 ลิตร ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 22/01/2564 16:20
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย firewall 13/01/2564 09:50
สอบราคาซื้อชุดแขวนเลนส์กลับภาพ ชนิดติดกับกล้องผ่าตัดสำหรับผ่าตัดจอประสาทตา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/01/2564 09:50
สอบราคาซื้อหุ่น CPR ประจำปีการศีกษา 2563 13/01/2564 09:50
ประกวดราคาซื้อพัฒนางานจ่ายกลางให้เป็นศูนย์จ่ายกลางโดยการจัดซื้อระบบจ่ายกลาง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/01/2564 09:50
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งใช้งาน ศูนย์สุขภาพ สาขาพัทยา - ถนนสุขุมวิท 13/01/2564 09:50
22/12/2563 15:41
ประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด(Heart Lung machine) 08/10/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ 08/10/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกสัญญาณชีพและบันทึกการพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย 01/10/2563 09:00
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบ พร้อมใช้งาน ณ อาคารไวทยนิเวศน์และย้ายเครื่องบันทึกหอเทพรัตน์ศรีวัฒนาและอาคารไวทยนิเวศน์ มารวมที่ห้องควบคุม อาคารไวทยนิเวศน์พร้อมติดตั้ง พร้อมใช้งาน 01/10/2563 09:00
สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระบบระบายอากาศ เครื่องวัดอัตราการไหลชองเหลว และกล้องถ่ายภาพความร้อน 25/09/2563 14:55
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 25/09/2563 14:55
ประกวดราคาซื้อชั้นวางเครื่องมือทางการแพทย์แบบแขวนเพดานสำหรับเชื่อมต่อแก๊ส ดมยาสลบทางการแพทย์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/09/2563 14:55
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/09/2563 14:55
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(Infusion Pump) 25/09/2563 14:55
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2564 25/09/2563 14:55
     

 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital