เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบ HIS ใหม่

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลฯ สามารถตรวจสอบใบรับรองแพทย์ออนไลน์ได้ที่ http://medcertificate.somdej.or.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ (038)320-200 ต่อ 1126 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด(Heart Lung machine) 08/10/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ 08/10/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกสัญญาณชีพและบันทึกการพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย 01/10/2563 09:00
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบ พร้อมใช้งาน ณ อาคารไวทยนิเวศน์และย้ายเครื่องบันทึกหอเทพรัตน์ศรีวัฒนาและอาคารไวทยนิเวศน์ มารวมที่ห้องควบคุม อาคารไวทยนิเวศน์พร้อมติดตั้ง พร้อมใช้งาน 01/10/2563 09:00
สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระบบระบายอากาศ เครื่องวัดอัตราการไหลชองเหลว และกล้องถ่ายภาพความร้อน 25/09/2563 14:55
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 25/09/2563 14:55
ประกวดราคาซื้อชั้นวางเครื่องมือทางการแพทย์แบบแขวนเพดานสำหรับเชื่อมต่อแก๊ส ดมยาสลบทางการแพทย์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/09/2563 14:55
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/09/2563 14:55
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(Infusion Pump) 25/09/2563 14:55
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2564 25/09/2563 14:55
สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 22/09/2563 16:24
สอบราคาจ้างตัดเย็บเครื่องผ้า ปีงบประมาณ 2563 22/09/2563 16:24
ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 22/09/2563 16:24
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 22/09/2563 16:24
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 22/09/2563 16:24
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs(12 lead electrocardiograph : 12 lead ECG/EKG) 22/09/2563 16:24
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ(Infusion Pump) 14/09/2563 11:00
สอบราคาซื้อหัวตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดพกพา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/09/2563 11:00
สอบราคาซื้อเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดพกพา แบบวีดีทัศน์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/09/2563 11:00
ประกวดราคาซื้อเครื่องผ้าประจำปีงบประมาณ 2563 10/09/2563 14:24
สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 10/09/2563 14:24
ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว 10/09/2563 14:24
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดกล่องเสียงและหลอดอาหาร (Laryngoscopy Set) 31/08/2563 10:44
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 31/08/2563 10:44
สอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 18/08/2563 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก 2 ระดับ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 18/08/2563 16:00
ประกวดราคาจะซื้อจะขายออกซิเจนเหลวพร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี และอาคารมหิดลอดุลยเดช 18/08/2563 16:00
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/08/2563 14:10
ประกวดราคาซื้อระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซนสำหรับระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/08/2563 14:10
ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการหุ่นจำลองศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/08/2563 14:10
สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/08/2563 14:10
ประกวดราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/08/2563 14:10
สอบราคาซื้อเครื่องมือรักษาโรคตาด้วยลำแสงเลเซอร์ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/08/2563 14:10
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมห้องควบคุมกลาง ระยะที่2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/08/2563 14:10
ประกวดราคาซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ 07/08/2563 13:22
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระนาบเดี่ยวพร้อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/08/2563 13:22
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/08/2563 13:22
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะในด้วยคลื่นแม่เหล็ก กำทอนขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 เทสลา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/08/2563 13:22
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/08/2563 13:22
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดชุดรับภาพได้ไม่น้อยกว่า 2 ค่าพลังงาน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/08/2563 13:22
ประกวดราคาซื้อชั้นวางเครื่องมือทางการแพทย์แบบแขวนเพดานสำหรับเชื่อมต่อแก๊สดมยาสลบทางการแพทย์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   07/08/2563 13:22
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดไม่สัมผัสตา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/07/2563 15:39
สอบราคาซื้อเครื่องมือหัตถการ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/07/2563 15:39
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/07/2563 15:39
สอบราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/07/2563 15:39
สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 30/07/2563 15:39
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/07/2563 15:39
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือขูดมดลูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 17/07/2563 16:06
ประกวดราคาซื้อแผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 17/07/2563 16:06
สอบราคซื้อระบบควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 10/07/2563 16:06
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือ ผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 10/07/2563 14:06
สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระบบระบายอากาศ เครื่องวัดอัตราการไหลของเหลว และกล้องถ่ายภาพความร้อน 08/07/2563 15:06
สอบราคาซื้อเครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลืองแบบส่องด้านบนชนิดหลอด LED(Phototherapy) 08/07/2563 15:06
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 08/07/2563 15:06
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาโดยใช้แสงเลเซอร์ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 08/07/2563 15:06
08/07/2563 15:06
สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดตา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02/07/2563 15:40
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจตา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02/07/2563 15:40
สอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02/07/2563 15:40
สอบราคาซื้อเครื่องมือรักษาโรคตาด้วยลำแสงเลเซอร์ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02/07/2563 15:40
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02/07/2563 15:40
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02/07/2563 15:40
ประกวดราคาจ้างทำห้อง Data Center สำหรับการใช้งาน 02/07/2563 15:40
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กอ่อนแบบเคลื่อนย้ายได้ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/06/2563 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน 25/06/2563 16:00
สอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจภายในข้อ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/06/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ พร้อมติดเครนสลิงและกระเช้าไฟฟ้า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/06/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/06/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซนสำหรับระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/06/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/06/2563 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องมือใช้ในการใส่ท่อหายใจชนิด Fiber Optic ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 16/06/2563 10:19
ประกวดราคาจะซื้อจะขายออกซิเจนเหลวพร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี และอาคารมหิดลอดุลยเดช 16/06/2563 10:19
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 16/06/2563 10:19
ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองเสมือนมนุษย์สำหรับการฝึกตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 16/06/2563 10:19
สอบราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน หน่วยรักษาพยาบาล พร้อมใช้งาน ปีงบประมาณ2563 02/06/2563 16:15
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง CATHLAB ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น ALLURA XPER FD10 S/N 587 02/06/2563 16:15
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Echocardiography) ต.ศรีราช อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02/06/2563 16:15
ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02/06/2563 16:15
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก 2 ระดับ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02/06/2563 16:15
สอบราคาซื้อระบบควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 29/05/2563 13:00
สอบราคาซื้อกล้องคอลโปสโคปพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 26/05/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ ต.บางพระ อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี 26/05/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 26/05/2563 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องมือหัตถการ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 26/05/2563 16:00
สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 26/05/2563 16:00
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางสูตินรีเวช ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/05/2563 09:40
สอบราคาซื้อเครื่องมือกรอความถี่สูงเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร 25/05/2563 09:40
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดไม่สัมผัสตา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/05/2563 09:40
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/05/2563 09:40
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือขูดมดลูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/05/2563 09:40
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20/05/2563 10:15
ประกวดราคาซื้อชุด Solar Roof Top ไม่น้อยกว่า 100 kWp พร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/05/2563 09:00
ประกวดราคาจ้างออกแบบป้ายภายในอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 14/05/2563 09:00
ประกวดราคซื้อระบบต่อขยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/05/2563 09:00
ประกวดราคาซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการใช้งานอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/05/2563 09:00
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการใช้งานอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/05/2563 09:00
สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า แบบไบโพล่าร์ 05/05/2563 15:00
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/05/2563 15:00
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดเล็ก 05/05/2563 15:00
ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/05/2563 15:00
สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 05/05/2563 15:00
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือตัดศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด พร้อมใช้งาน 05/05/2563 15:00
สอบราคาซื้อเครื่องมือตัดศัลยกรรมกระดูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/05/2563 15:00
สอบราคาซื้อชุดกล้องสองตรวจภายในข้อ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/05/2563 15:00
สอบราคาซื้อชุดผ่าตัดตา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/05/2563 15:00
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์งานห้องปฎิบัติการพิษวิทยา(Toxicology Laboratory) 05/05/2563 15:00
     

 

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital