ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม

ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตั้งขึ้นให้การบริการได้อย่างรวดเร็วและครบวงจรเกี่ยวกับการตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์

 

การให้บริการในศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม

Ÿ  การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ตรวจสุขภาพเพื่อเข้าพื้นที่อับอากาศ

Ÿ  การตรวจสุขภาพคนประจำเรือ (เตรียมเอการบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือคนประจำเรือ)

Ÿ  การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

Ÿ  การตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิรัฐวิสาหกิจ

เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00 – 12:00 น. (หามีการตรวจเลือด ควนมาก่อนเวลา 10:00 น.)

หยุด วันหยุดราชการ-วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

การให้บริการในสถานประกอบกิจการ หน่วยงานต่าง ๆ

Ÿ  การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน

Ÿ  การเดินสำรวจความเสี่ยงต่อสุขภาพและให้คำปรึกษากับสถานประกอบกิจการ

Ÿ  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 

 

ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ

Ÿ  เครื่องมือทางอาชีเวชศาสตร์

    oเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer) มาตรฐาน American Thoracic Society

    oเครื่องตรวจการได้ยิมพร้อมห้องตรวจกันเสียง มาตรฐาน OSHA และ ANSI

    oเครื่องตรวจสายตาทางอาชีวอนามัย

Ÿ  ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทั่วไป (Routine Lab) และด้านพิษวิทยา

Ÿ  ห้องตรวจเอกซเรย์แบบดิจิตอล และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่

 

การติดต่อ

ที่ตั้ง:     47 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

แผนที่:   https://goo.gl/maps/GFTHcb71RKQgBavk8

 

โทรศัพท์: 038 491 880 หรือ 063 207 3835

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital