เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบ HIS ใหม่

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลฯ สามารถตรวจสอบใบรับรองแพทย์ออนไลน์ได้ที่ http://medcertificate.somdej.or.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ (038)320-200 ต่อ 1126 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
สัปดาห์แห่งคุณภาพและความปลอดภัย : Quality and Patient Safety Week
ในวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ๑ ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
ฐานที่ ชื่อบอร์ด
 
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital