เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบ HIS ใหม่

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลฯ สามารถตรวจสอบใบรับรองแพทย์ออนไลน์ได้ที่ http://medcertificate.somdej.or.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ (038)320-200 ต่อ 1126 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

งานบริการผู้ป่วย

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้จัดการให้บริการแก่ผู้ป่วย และผู้มารับบริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านกระบวนการตรวจสอบ ควบคุมดูแลรักษาด้วยคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ผู้ป่วย และผู้มารับบริการมั่นใจในประสิทธิภาพ และคุณภาพในการรักษาพยาบาล

งานบริการผู้ป่วยนอก

คลินิกทั่วไป                    เปิดให้บริการ      วันจันทร์ – วันศุกร์         
                                                    ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี

            คลินิกพิเศษนอกเวลา      

 วันจันทร์ – วันศุกร์                                         เปิดให้บริการ       ตั้งแต่เวลา    16.00 – 22.00  น.

                         วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      เปิดให้บริการ       ตั้งแต่เวลา    08.00 – 22.00  น.                   

            ผู้ป่วยฉุกเฉิน                  เปิดให้บริการ      ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานบริการผู้ป่วยใน

            การเข้าเยี่ยมผู้ป่วย           

วันจันทร์ - วันศุกร์                                                                      ตั้งแต่เวลา    10.00 - 20.00  น.
            วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์                                   ตั้งแต่เวลา    10.00 - 20.00  น.

งานรับบริจาคโลหิต

                          เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์                                        ตั้งแต่เวลา    08.00 – 15.30  น.

                          และวันอาทิตย์แรกของเดือน                                                      ตั้งแต่เวลา    08.00 – 15.30  น.

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital