เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบ HIS ใหม่

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลฯ สามารถตรวจสอบใบรับรองแพทย์ออนไลน์ได้ที่ http://medcertificate.somdej.or.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ (038)320-200 ต่อ 1126 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

                                                            คลินิกที่เปิดให้บริการ

                                                                    ตึกตรวจโรค อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี

คลินิก

วันที่เปิดให้บริการ

เวลาที่ให้บริการ

คลินิกอายุรกรรม

วันจันทร์ วันศุกร์

08:00 – 16:00 น.

คลินิกโรคไต

วันจันทร์

13:00 – 16:00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

วันอังคาร

08:00 – 16:00 น.

วันพฤหัสบดี

08:00 – 12:00 น.

คลินิกอายุรกรรมประสาท

วันอังคาร วันพุธ

08:00 – 12:00 น.

คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

วันจันทร์ วันศุกร์

08:00 – 12:00 น.

คลินิกทางเดินอาหาร

วันอังคาร วันพุธ

13:00 – 16:00 น.

คลินิกโรคข้อ

วันพุธ

08:00 – 12:00 น.

วันพฤหัสบดี

13:00 – 16:00 น.

คลินิกไธรอยด์

วันพุธ

13:00 – 16:00 น.

คลินิกโรคเลือด

วันจันทร์

08:00 – 12:00 น.

คลินิกวัณโรค

วันพฤหัสบดี

08:00 – 12:00 น.

คลินิกหอบหืด

วันอังคาร

08:00 – 12:00 น.

คลินิกเบาหวาน

วันจันทร์ วันศุกร์

08:00 – 12:00 น.

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

วันจันทร์ วันศุกร์

08:00 – 16:00 น.

คลินิกกุมารเวชกรรม

วันจันทร์ วันศุกร์

08:00 – 16:00 น.

คลินิกเด็กดี (ฉีดวัคซีน)

วันจันทร์ (อายุ 1 – 4 เดือน)

 

วันพฤหัสบดี (อายุ 6 – 9 เดือน)

 

วันศุกร์ (อายุ 1 ปีครึ่ง – 5 ขวบ)

 

คลินิกศัลยกรรม

วันจันทร์ วันศุกร์

08:00 – 16:00 น.

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

วันจันทร์ วันพฤหัสบดี

08:00 – 12:00 น.

คลินิกศัลยกรรมประสาท

วันอังคาร วันพุธ

13:00 – 16:00 น.

วันพฤหัสบดี

08:00 – 12:00 น.

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

วันจันทร์ วันอังคาร   วันพฤหัสบดี

08:00 – 16:00 น.

วันพุธ วันศุกร์

08:00 – 12:00 น.

คลินิกจักษุกรรม (ตา)

วันจันทร์ วันศุกร์

08:00 – 12:00 น.

วันอังคาร วันพฤหัสบดี

13:00 – 16:00 น.

คลินิกหู คอ จมูก

วันจันทร์ วันพฤหัสบดี

08:00 – 16:00 น.

วันศุกร์

08:00 – 12:00 น.

คลินิกผิวหนัง

วันจันทร์ วันศุกร์

08:00 – 12:00 น.

คลินิกสูติ นรีเวชกรรม

วันจันทร์ วันศุกร์

08:00 – 16:00 น.

คลินิกประกันสังคม

วันจันทร์ วันศุกร์

08:00 – 16:00 น.

                                                                             

                                                                          ตึกตรวจโรค ตึกอัยิกาเจ้า

คลินิก

วันที่เปิดให้บริการ

เวลาที่ให้บริการ

คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป

วันจันทร์ วันศุกร์

08:00 – 16:00 น.

คลินิกนอกเวลา

วันจันทร์ วันศุกร์

16.00 – 22.00 น.

วันเสาร์ วันอาทิตย์                                           และวันหยุดนักขัตฤกษ์

08.00 – 22.00 น.

 

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital