วิสัยทัศน์
 

                                                                       โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพ

                                                       ของประชาชนภาคตะวันออก  เป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่ยึดหลักมนุษยธรรมและจริยธรรม

                                                       มีคุณภาพ ระดับสากล ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์

                                                       ที่ได้รับการยอมรับใน ระดับประเทศ

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital