รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ระดับประเทศ อันดับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๐ ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 

รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ระดับประเทศ รางวัลที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ได้รับเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลพิเศษ สำหรับสถานพยาบาลระดับสูงดีเด่นด้านการให้บริการในระบบส่งต่อผู้ประกันตน ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

 

รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ระดับประเทศ รางวัลชมเชย ประจำปี ๒๕๕๔ ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

 

รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ระดับประเทศ อันดับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ได้รับเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 

รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ระดับประเทศ อันดับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒ ได้รับเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 

รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ระดับประเทศ อันดับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๑ ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ระดับประเทศ อันดับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๐ ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ระดับประเทศ อันดับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๔๙ ได้รับเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital