ค่านิยมองค์กร(CORE VALUE)


                                                                  คุณภาพ           - กระบวนการและผลงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

                                                                                  ประสิทธิภาพ      - ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

                                                                                  ทันสมัย            - เรียนรู้และพัฒนา

                                                                                  จริยธรรม           - ให้การต้อนรับ มีวินัย มีน้ำใจ และมีมาตรฐาน

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital