โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.กนกรัตน์ ขจรไชยกูล Kanokrat Khajornchaiyakul

Education:

Year Degree Institute
2557 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - Faculty of Medicine, Burapha University
2564 Diploma of the Thai Board of Hematology คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาลัยมหิดล - Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 9:00am - 12:00pm คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด
tue 9:00am - 12:00pm คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด
thu 9:00am - 12:00pm คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด