โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.ฐิติมา หลิมเจริญ

About Me:

Education:

Year Degree Institute
2006 MBBS, M.D University of Wyoming
2010 M.D. of Medicine Netherland Medical College

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
fri 8:00am - 10:30am

อายุรศาสตร์ – โรคหัวใจและหลอดเลือด
(Internal Medicine – Cardiology)