โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.อภิวุฒิ เกิดดอนแฝก

About Me:

Education:

Year Degree Institute
2006 MBBS, M.D University of Wyoming
2010 M.D. of Medicine Netherland Medical College

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
fri 1:00pm - 5:30pm

ประสาทวิทยา
(Neurology)