โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.ธนรัตน์ ศุภศิริ

About Me:

Education:

Year Degree Institute
2006 MBBS, M.D University of Wyoming
2010 M.D. of Medicine Netherland Medical College

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 8:00am - 2:00pm

อายุรศาสตร์ – โรคไต
(Internal Medicine – Nephrology)