โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.เหมือนนภา ลิ้มโสภาธรรม MUEANNAPA LIMSOPATHAM

Education:

Year Degree Institute
2559 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine มหาวิทยาลัยพะเยา - University of Phayao
2563 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา - Diploma of the Thai Board of Obstetrics and Gynecology รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา - Queen Savang Vadhana Memorial Hospital

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
wed 8:00am - 12:00am คลินิคฝากครรภ์
thu 8:00am - 12:00pm คลินิคฝากครรภ์
fri 1:00pm - 4:00pm คลินิกนรีเวชกรรม