โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.อรสิริณ กิจดาวรุ่ง Ornsirin Kijdaoroong

Education:

Year Degree Institute
2552 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - Ramathibodi Hospital , Mahidol University
2558 จักษุวิทยา - Ophthalmology คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - Ramathibodi Hospital, Mahidol University
2560 จักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา - Retina and vitreous โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - Chulalongkorn University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
fri 9:00am - 12:00pm คลินิกจักษุทั่วไป
wed 9:00am - 12:00pm คลินิกโรคจอประสาทตา