โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.สุกัญญา วราธนสิน Sukanya Warathanasin

Clinical Interest:

โรคภูมิแพ้และการผ่าตัดส่องกล้องทางจมูก

Education:

Year Degree Institute
2542 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - Ramathibodi hospital
2548 โสต ศอ นาสิก - Otorhinolaryngology โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - Ramathibodi hospital
2554 นาสิกวิทยาและภูมิแพ้ - Rhinology โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - Chulalongkorn hospital

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 1:00pm - 4:00pm หู คอ จมูก