โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.ศลิษา เกสรา Salisa ketsara

Clinical Interest:

Pediatric neurologist

Education:

Year Degree Institute
2555 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล - Siriraj medical center
2560 กุมารเวชศาสตร์ - Pediatrics ศิริราช - Siriraj medical center
2563 กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา - Pediatric neurologist ศิริราช - Siriraj medical center

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 1:00pm - 4:00pm คลินิกกุมารโรคทั่วไป
tue 1:00pm - 4:00pm กุมารระบบประสาท