โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.วรากร ประเสริฐสิน Warakorn Prasertsin

About Me:

Education:

Year Degree Institute
2564 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - D.D.S., Faculty of Dentistry มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Khon Kaen University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 9:00am - 4:00pm ฝ่ายทันตกรรม
tue 9:00am - 12:00pm ฝ่ายทันตกรรม
wed 9:00am - 12:00pm ฝ่ายทันตกรรม
thu 9:00am - 4:00pm ฝ่ายทันตกรรม
fri 9:00am - 4:00pm ฝ่ายทันตกรรม

Language : Thai – English