โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พิมพ์พร สุขเสถียร Pimporn Suksathien

About Me:

Education:

Year Degree Institute
2547 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
2552 จิตเวชศาสตร์ - Psychiatry คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
tue 9:00am - 12:00pm คลินิกจิตเวช
thu 9:00am - 12:00pm คลินิกจิตเวช
fri 9:00am - 12:00pm คลินิกจิตเวช

Language : Thai – English