โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.พัชรินทร์ ปรีชานนท์ Patcharin Prechanond

Clinical Interest:

หัตถการผิวหนัง, มะเร็งผิวหนัง, เลเซอร์ - Dermatosurgery, skin cancer , Laser

Education:

Year Degree Institute
2551 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D.,Faculty of Medicine มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiangmai university
2556 แพทย์ปฏิบัติการ สาขา ตจวิทยา - Clinical fellow in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง - Institute of Dermatology
2557 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขา ตจศัลยศาสตร์ - Certificate of Clinical fellowship in Laser and Dermatologic surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn university
2561 วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา - Diploma of the Thai board of Dermatology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn university

Appointment Schedules:

Day Time Address
tue 9:00am - 12:00am คลินิกผิวหนังทั่วไป
thu 9:00am - 12:00am คลินิกผิวหนังทั่วไป
thu 1:00pm - 4:00pm คลินิกตจศัลยกรรม
fri 9:00am - 12:00am คลินิกผิวหนังทั่วไป

Language : Thai – English