โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.นีรุชา วิชัยบุญ Neerucha Vichaiboon

Education:

Year Degree Institute
2549 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2555 จักษุ - Thai board of Ophthalmology ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - Siriraj Hospital
2556 กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ - Cornea and Refractive Surgery คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Thammasat University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 9:00am - 12:00pm จักษุ
wed 9:00am - 12:00pm จักษุ