โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.ธัชวีร์ คงสาหร่าย Thachawee Chongkriengkrai

About Me:

Education:

Year Degree Institute
2558 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2564 กุมารเวชศาสตร์ - Pediatrics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 8:00am - 12:00pm กุมารเวชกรรมทั่วไป
tue 8:00am - 12:00pm กุมารเวชกรรมทั่วไป
wed 8:00am - 12:00pm กุมารเวชกรรมทั่วไป
thu 8:00am - 12:00pm กุมารเวชกรรมทั่วไป
fri 8:00am - 12:00pm กุมารเวชกรรมทั่วไป

Language : Thai – English