โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.ชมษร ศุภรักษ์จินดา Chomsorn Suparakchinda

About Me:

Education:

Year Degree Institute
2557 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2564 โสต ศอ นาสิกวิทยา - Otolaryngology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
thu 1:00pm - 4:00pm โสต ศอ นาสิก
fri 9:00am - 4:00pm โสต ศอ นาสิก