โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.จีรภา กาญจนาพงศ์กุล Jeerapa Kanchanapongkul

Clinical Interest:

แพทยศาสตร์ศึกษา สถิติทางการแพทย์และการวิจัยทางคลินิก - Medical Education, Medical statistics and Clinical research

Education:

Year Degree Institute
2556 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine มหาวิทยาลัยมหิดล - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2559 เวชศาสตร์ครอบครัว - Family Medicine โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา - Queen Savang Vadhana Memorial Hospital
2562 อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช (Internal Medicine, Siriraj hospital, 2019)

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 9:00am - 12:00pm เวชปฏิบัติ
tue 9:00am - 12:00pm เวชปฏิบัติ
thu 9:00am - 4:00pm เวชปฏิบัติ
fri 9:00am - 4:00pm เวชปฏิบัติ