โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Clinical Interest:

เวชศาสตร์ฟื้นฟู - Rehabilitation medicine

Education:

Year Degree Institute
2552 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2558 เวชศาสต์ฟื้นฟู - PM&R โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - Chulalongkorn hospital
Certified Medical Exercise Specialist (American Council on Excercise)

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
tue 9:00am - 12:00pm เวชศาสตร์ฟื้นฟู (บางพระ) (สัปดาห์ที่ 2, 4)

Language : Thai – English