โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.สุรพล อธิประยูร Surapon Atiprayoon

Clinical Interest:

ข้อเทียม - Arthroplasty

Education:

Year Degree Institute
2531 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine รามาธิบดี - Ramathibodi hospital
2537 ออร์โธปิดิกส์ - Orthopaedic รามาธิบดี - Ramathibidi
ข้อเทียม

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
tue 1:00pm - 4:00pm ออน์โธปิดิกส์
wed 9:00am - 12:00pm ออน์โธปิดิกส์

Language : Thai – English