โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.สุภาสชิน แจ่มจิตรตรง Supaschin Jamjittrong

Education:

Year Degree Institute
2553 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine คณะแพทยศาสต​ร์ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ - Faculty of medicine, Chulalongkorn University
2558 ศัลยกรรม​ทั่วไป - General surgery มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ - Faculty of medicine, Chiang Mai University
2562 Advanced laparoscopic Gastrointestinal surgery Nippon medical school, Chiba Hokusoh Hospital, Japan

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
fri 9:00am - 4:00pm ฝ่ายศัลยกรรมทั่วไป
fri 1:00pm - 4:00pm คลินิก​พิเศษ​ผ่าตัดส่องกล้อง