โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.ศรัณย์ จิระมงคล Saran Chiramongkol

Clinical Interest:

Badminton - Open heart surgery, Thoracic surgery, MIS thoracic surgery, MIS cardiac surgery, Aortic surgery

Education:

Year Degree Institute
2556 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine มหาวิทยาลัยรังสิต - Rangsit University
2562 ศัลยศาสตร์ทรวงอก - Cardiovascular and thoracic surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
thu 9:00am - 12:00pm ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก