โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.วีรภัทร ฟูเจริญไพบูลย์ Veeraphat Phoocharoenpaiboon

Clinical Interest:

Geriatric medicine

Education:

Year Degree Institute
2556 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine มหาวิทยาลัยบูรพา - Burapha university
2563 อายุรศาสตร์ - Diploma of the Thai Board of Internal Medicine คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Faculty of Medicine, Chulalongkorn university
วว.เวชศาสตร์ครอบครัว

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 9:00am - 4:00pm คลินิกผู้สูงอายุ
tue 9:00am - 4:00pm คลินิกผู้สูงอายุ
thu 9:00am - 4:00pm คลินิกผู้สูงอายุ
fri 9:00am - 4:00pm คลินิกผู้สูงอายุ

Language : Thai – English