โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.วิเชียร จุฬาเสรีกุล Wichien Julasareekul

Education:

Year Degree Institute
2537 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiang Mai University
2541 อายุรศาสตร์ - Internal medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2543 อายุรศาสตร์โรคไต - Nephrology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
thu 9:00am - 12:00pm อายุรกรรม
mon 1:00pm - 4:00pm คลินิกโรคไต
mon 9:00am - 3:30pm คลินิกไตเทียม
tue 9:00am - 3:30pm คลินิกไตเทียม