โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ยศวีร์ พรมีไชย Yodsawee Pornmeechai

Clinical interest:

Education:

Year Degree Institute
2551 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2558 ออร์โธปิดิกส์ - Orthopedics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2559 เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน - Musculoskeletal oncology ศิริราชพยาบาล - Siriraj Hospital
Fellowship in musculoskeletal oncology, Rizzoli Orthopedic Institute, Bologna, Italy 2020

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 9:00am - 12:00pm ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
thu 9:00am - 12:00pm ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
fri 9:00am - 12:00pm มะเร็งกระดูก

Language : Thai – English