โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Education:

Year Degree Institute
2551 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiang mai university
2553 เวชศาสตร์ครอบครัว - Family medicine มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiang mai university
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสภาพ - American Board of Anti-Aging/Regenerative Medicine (ABAARM)

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
none - คลินิกผู้สูงอายุแบบเบ็ดเสร็จ