โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.จารุมณฑ์ ชิโณรโส Jarumon Chinoraso

Clinical Interest:

Geriatric and Palliative care

Education:

Year Degree Institute
2559 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine มหาวิทยาลัยบูรพา - Burapha University
2562 เวชศาสตร์ครอบครัว - Family Medicine รพ.ชลบุรี - Chonburi Hospital

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 9:00am - 4:00pm เวชปฏิบัติ
tue 1:00pm - 4:00pm เวชปฏิบัติ
wed 9:00am - 4:00pm เวชปฏิบัติ
thu 1:00pm - 4:00pm เวชปฏิบัติ
fri 9:00am - 12:00pm เวชปฏิบัติ