โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.ธีรเมธ วีระวานิช Teeramet Veeravanich

Clinical Interest:

Home Visit, Palliative Care

Education:

Year Degree Institute
2561 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiang Mai University
2564 เวชศาสตร์ครอบครัว - Diploma, Thai Board of Family Medicine โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา - Queen Savang Vadhana Memorial Hospital

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 9:00am - 4:00pm เวชปฏิบัติทั่วไป
tue 9:00am - 4:00pm เวชปฏิบัติทั่วไป
wed 9:00am - 12:00pm เวชปฏิบัติทั่วไป
fri 9:00am - 4:00pm เวชปฏิบัติทั่วไป