โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ณัฐวุธ ศาสตรวาหา Nattawut sastravaha

Clinical interest :

ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

Education:

Year Degree Institute
2534 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2539 ออร์โธปิดิกส์ - Orthopaedic ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Orthopaedic department faculty of medicine chulalongkorn university
2540 ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม - Hand and microsurgery ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Orthopaedics department faculty of medicine chulalongkorn university

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
tue 9:00am - 12:00pm ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
fri 9:00am - 12:00pm ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
tue 1:00pm - 4:00pm ศัลยกรรมทางมือ

Language : Thai – English