โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ณหทัย จงประสิทธิ์กุล Nahatai Jongprasitkul

Clinical interest :

EMS, Disaster management, Hyperbaric oxygen therapy, Toxicology, Tele medicine

Education:

Year Degree Institute
2555 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - Srinakharinwirot University
2558, 2561 เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน - Diploma of The Thai Board of Family Medicine, Diploma of The Thai Board of Emergency Medicine. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ - Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, Somdejprapinklao Hospital Naval medical department
ประกาศนียบัตรการรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ประกาศนียบัตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon ตามตารางเวร - ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
fri ตามตารางเวร - ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
tue 9:00am - 12:00pm แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว
wed 9:00am - 12:00pm แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว
tue 1:00pm - 4:00pm คลินิกการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
wed 1:00pm - 4:00pm คลินิกการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
fri 9:00am - 12:00pm คลินิกการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง

Language : Thai – English